Celem dostarczenia klientowi ubioru jak najlepszego, który spełni jego wymagania i wyobrażenia proces zamawiania składa się kilku etapów, które zostały poniżej przedstawione.

Na samym początku wraz z klientem ustalamy jakiego rodzaju ma to być ubiór. Wspólnie szukamy zabytków i ikonografii. Ustalamy datowanie, poszczególne cechy, wykończenia.

Podczas tego procesu bardzo często powstaje szkic koncepcyjny, którego zadaniem jest zapewnienie, że krawiec oraz klient podobnie wyobrażają sobie finalny ubiór. Szkic taki zawiera odpowiednią kolorystykę, cechy ubrania oraz opisy szczegółów.


Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiednich taśm z wymiarami klienta, które będą niezbędne przy rysowaniu ubioru.

Następnie na odpowiednim papierze rysuje się poszczególne elementy ubrania. Istotne jest tutaj odpowiednie ich opisanie, zaznaczenie kierunku układania na tkaninie względem kierunku nici osnowy (zależnie od tego co chcemy osiągnąć), a także zaznaczenie marginesów na szwy.

Tak przygotowany wykrój opisie się imieniem i nazwiskiem klienta, datą zamówienia, skrótowym opisem jaka to część całości oraz wymiarami, które zostały użyte.

Dalej w kolejności powstaje wykrój testowy mający sprawdzić na celu czy zakładana ilość tkaniny jest odpowiednia, czy proponowane rozwiązania będą się sprawdzać oraz czy wszystko jest wykrojone odpowiednio.

Pierwszy testowy ubiór robiony jest z lekkiej tkaniny. Dopiero mając pewność, że na tym etapie wszystko jest w porządku można przejść do wycinania na tkaninie ostatecznej.

W przypadku nacięć, haftów, dodatkowych elementów, które ciężko uchwycić na rysunku, a są istotne dla całości ubioru powstaje mała próbka zawierająca najistotniejsze elementy. Przesyłana jest do klienta pocztą, aby mieć pewność, że wszystko jest dokładnie ustalone.

 

Po tych wszystkich przygotowanie przystępuje się do szycia. Wszystkie wycięte elementy są łączone w odpowiedniej kolejności przy użyciu odpowiednich technik. Proces ten trwa najdłużej i wymaga ogromnej ilości skupienia oraz cierpliwości. Ubiór w trakcie szycia jest kształtowany poprzez różnego rodzaju przeszycia, układanie, oraz traktowanie odpowiednią temperaturą oraz parą. Wszystko to ma na celu stworzenie ubrania, które ma na celu służyć jak najdłużej tak samo jak w XVII wieku.

Klient jest stale informowany o etapach prac. Przesyłane zdjęcia pozwalają mu śledzić proces powstawania wymarzonego ubrania.

Po zakończeniu procesu szycia ubranie przed wysłaniem otrzymuje ręcznie wypalany wieszak i karteczkę z podstawowymi informacjami o ubraniu. Pozostaje już tylko wysyłka do klienta.